ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ПЕТ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ДОБИЛО НОВЕ БУНАРЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Током летњег периода избушено је, опремљено и пуштено у рад пет нових бунара на извориштима у пет насељених места: Елемиру, Меленцима, Ченти, Орловату и Фаркаждину. На тај начин додатно је унапређен систем водоснабдевања у овим насељеним местима.

Бетонирање зидова шахта новоизбушеног бунара на изворишту (фото: ВИК ЗР)

Свако насељено место које припада Граду Зрењанину има сопствени систем водоснабдевања који чине извориште са бунарима, хлоринатори, водоводна мрежа, а већи део њих поседује и водоторањ.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин врши редовно и планско одржавање водоводних система у насељеним местима које обухвата одржавање електро и машинске опреме на изворишту, али и испитивање издашности бунара, односно количине воде која се црпи из сваког бунара на изворишту и на основу резултата мерења врши репарацију постојећих или бушење нових бунара.

Бушење нових бунара захтева значајна материјална средства која се обезбеђују захваљујући доброј сарадњи коју предузеће има са оснивачем, односно Градом Зрењанином, који разуме значај улагања у водоводну и канализациону мрежу како у граду, тако и у насељеним местима.

Бетонирање поклопца шахта новоизграђеног бунара на изворишту (фото: ВИК ЗР)

Почетком године најављени су планови о бушењу нових бунара на изворишту у пет насељених места: Елемиру, Меленцима, Ченти, Оровату и Фаркаждину, и захваљујући средствима које је обезбедио Град Зрењанин поменути планови су током лета реализовани, бунари су избушени, опремљени и пуштени у рад, а изграђена је и пратећа водоводна мрежа која их повезује са постојећом у насељеном месту.

Током јула месеца у рад су пуштени бунари у Меленцима (са протоком од 10 л/с) и у Ченти (3 л/с). У другој половини августа у рад су пуштени бунари у Фаркаждину (7 л/с), Елемиру (10 л/с) и Орловату (10 л/с).

Шахт новоизбушеног бунара на изворишту (фото: ВИК ЗР)

Пуштањем у рад поменутих бунара у значајној мери је унапређен систем водоснабдевања у наведеним насељеним местима и обезбеђена је додатна количина расположиве воде за задовољење рационалних потреба мештана, а бенефити су се осетили одмах након њиховог пуштања у рад за време трајања таласа тропских врућина.

Прочитајте још:

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin 

БОНУС ВИДЕО
НОВИ БУНАРИ У ПЕТ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА (КТВ)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •