ИНТЕНЗИВИРАНЕ АКТИВНОСТИ ОКО ГРАДСКИХ ЈЕЗЕРА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Последњих дана интензивиране су активности око система „Бегејска петља“, који је од стране Града Зрењанина поверен на одржавање ЈКП „Водовод и канализација“, a које се односе на редовно пречишћавање воде у градским језерима и уређење њихових обала.

 

Језеро 3 код Културног центра

 

У току прошлог месеца завршени су радови на замени табластих затварача који спречавају отицање воде из језера у Бегеј и спречавају доток воде из Бегеја у језера, а чија је заптивна моћ, после 30 година рада, ослабила током прошлогодишње акције замене воде. Слабљење затварача је разлог зашто први пут прошле године није извршено пречишћавање воде у језеру 1 код Житопродукта, и разлог ниског нивоа воде у језеру током године.

Заменом затварача, за коју је град Зрењанин издвојио 4,5 милиона динара, створени су услови да вода у језеру 1 буде пречишћена и од тог језера ће и кренути овогодишње пречишћавање воде.

Крајем прошле недеље извршено је и кошење траве подводном косачицом унутар поменутог језера, у наредним данима следи прикупљање исте са површине језера као и кошење траве на обалама и језера 1 и језера 3 у центру града.

Примарни пречишћивач воде који се налази поред језера 1 код Житопродукта је пуштен у рад, и у току је припремна фаза бистрења воде у таложницима пречишћивача и када се постигне потребна бистрина, а процене су за 7 до 10 дана, вода ће почети да се пушта у језеро преко филтера, што ће бити и почетак пречишћавања воде у језерима.

Након пречишћавања воде у језеру 1, које је планирано да траје две недеље, следи и пречишћавање воде у језеру 3 код Културног центра.

Пречишћавањем воде постиже се друга класа квалитета воде у језерима која је предвиђена Законом о водама.

Води у језеру се заменом даје капацитет да издржи неповољне околности, односно велику топлоту и велике количине светлости, а прерадом воде се мутноћа своди на нулу, а смањују се и фосфати и нитрити чиме се спречава раст траве и алги који загађују језера.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •