ГАЈИН: ДЕО РАЧУНА СА ШТАМПАРСКОМ ГРЕШКОМ, ОБРАЧУН ИСПРАВАН (РТВ „САНТОС“)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У изјави за РТВ „САНТОС“ Синиша Гајин, руководилац Службе информисања и пословних комуникација ЈКП „Водовод и канализација“, говорио је о подели рачуна за јануар месец текуће године. На рачунима за кориснике који живе у објектима колективног становања и у малим кућним саветима током штампања дошло је до штампарске грешке у делу заглавља рачуна, али је обрачун на тим рачунима исправан и корисници слободно могу да изврше уплату по добијеном рачуну.

Новинар Драган Првуловић (РТВ „САНТОС“) и Синиша Гајин

Ипак, за поменуте кориснике штампани су нови исправни рачуни са објашњењем на полеђини истог о насталој грешци током штампања и радњама који корисници треба да изврше. Први рачуни стигли су овог месеца и на адресе 4200 досадашњих самочитача. Више информација о свему наведеном, као и о року до ког корисници могу пријавити стање свог водомера, сазнајте у видео прилогу који се налази испод текста.

ПРИЛОГ РТВ „САНТОС“ ОБЈАВЉЕН У ЊИХОВОЈ ЦЕНТРАЛНОЈ ИНФОРМАТИВНОЈ ЕМИСИЈИ „ДАН“ (02.02.2018.)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •