ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ДЕЛЕ СЕ АВГУСТОВСКИ РАЧУНИ ЗА УСЛУГЕ ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

До краја ове недеље завршиће се подела августовских рачуна за услуге нашег предузећа на адресе корисника у Зрењанину и насељеним местима.

Новина је да се од августовског рачуна уводи обрачунавање законске камате на неизмирене обавезе за извршене услуге које се фактуришу на рачунима.

Рок за плаћање августовског рачуна је 20. септембар, када је и последњи дан за подношење рекламација на рачун

 

То значи да ће корисницима који не изврше уплату августовског рачуна до датума доспећа рачуна на наплату, односно до 20.09.2017. године, бити обрачунавана законска затезна камата на фактурисани износ до момента уплате рачуна, а та камата ће бити исказана на првом наредном рачуну.

Битно је напоменути да се увођење законске затезне камате на неизмирена дуговања, што скоро сва предузећа која фактуришу услуге одавно примењују, неће примењивати ретроактивно, односно неће важити за неизмирена дуговања настала пре фактурисања услуга за месец август 2017. године.

На поменутом рачуну задуживање корисника је извршено аконтативно на основу претходна два очитана стања. Почетком недеље започето је треће редовно очитавање водомера корисника у десет насељених места, а након завршетка поделе рачуна, од следеће недеље, креће очитавање водомера и у Зрењанину, па ће се на следећем, септембарском рачуну, задуживање вршити на основу очитаног стања. Апелујемо на кориснике да омогуће приступ водомерима да би се очитавање што успешније спровело, јер је у питању последње овогодишње редовно очитавање на основу којег ће се рачунати аконтације, односно месечна задужења, у зимском периоду.

Подсећамо овом приликом кориснике да рекламације на рачун за август месец могу поднети најкасније до 20.09.2017. године, а рекламације поднете након тог датума одбациће се као неблаговремене.

Корисници могу рекламацију поднети лично на шалтеру 1 у приземљу зграде предузећа у Петефијевој 3 у Зрењанину, послати поштом на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“, Петефијева 3, 23000 Зрењанин са назнаком РЕКЛАМАЦИЈА – СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА, или мејлом на info@vikzr.rs . Код рекламација послатих поштом или мејлом обавезно је да корисници наведу име и презиме, адресу и контакт телефон.

На поменута три начина корисници могу поднети и све друге Захтеве, а за све ближе информације на располагању им је бесплатна корисничка инфо линија 0800/ 024-023.

 

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •