БАЗЕНИ УСПЕШНО ПРОШЛИ ТЕСТИРАЊЕ, РАДОВИ НА ПРЕЧИШЋИВАЧУ ВОДЕ И ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА (ФОТО)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Да су све активности усмерене на што скоријем завршетку грађевинских радова на изградњи пречишћивача воде говори податак да се радови нису прекидали ни током Дана државности, као ни викендом.

До петка је завршено бетонирање плоче и следи израда танквана за смештај резервоара са хемијом која се користи у процесу пречишћавања воде.

3
Поред базена сирове воде завршено је бетонирање плоче за танкване у које ће бити смештени резервоари са хемијом

11
До петка су почели и припремни радови за бетонирање танквана

У току су и радови на темељу објекта за привремени смештај отпадног муља који настаје у процесу пречишћавања воде.

2
Радови на изградњи објекта за привремени смештај отпадног муља

Завршено је тестирање и базена сирове и базена питке воде на водоиздрживост, нису забележена ни најмања цурења воде, што значи да су базени успешно прошли тест и да су спремни за прихват воде када постројење буде почело са радом.

Базен питке воде, након завршетка радова на спољашњој изолацији, затрпава се земљом. На тај начин треба да се додатно обезбеди да се квалитет воде у базену не мења услед промене температура у спољашњој средини.

1

6
Затрпавање базена питке воде земљом при крају

Завршени су сви грађевински радови на објекту за смештај пумпи које регулишу хидраулично кретање воде унутар постројења и потискују воду у градску водоводну мрежу, завршено је и фарбање објекта и у наредном периоду следи његово машинско опремање, односно монтирање опреме.

5
Објекат за смештај пумпи, који се налази поред базена питке воде, грађевински је завршен а урађена је и фасада на објекту

Подигнута је и хала за смештај опреме за јонску измену и у току је монтажа опреме која је раније већ допремљена и смештена на плочу објекта. Унутар раније подигнутеј хале за смештај опреме за ултрафилтрацију и реверзну осмозу постављена је расвета, а око обе хале завршено је бетонирање тротоара. Монтирање опреме у обе хале континуирано ће се наставити док сва опрема не буде повезана.

10
Подигнута је и хала за смештај опреме јоноизмењивача и већ је почело монтирање опреме која је раније већ допремљена

Почетком прошле недеље почели су радови и на ископавању ровова и постављању водоводних цеви за развод воде између објеката постројења.

4

9

8
На фотографијама су радови на постављању водоводних цеви за развод воде између објеката постројења

Према најави  из Synertesh-a који је носиоц посла испред конзорцијума фирми који су добили услугу пречишћавања питке воде и које су инвеститори овог пројекта, радови ће се истим темпом наставити и у наредном периоду до коначног завршетка постројења и пуштања истог у пробни рад.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •