Промена адресе доставе рачуна

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

МОЛБА ЗА ПРОМЕНУ ДОСТАВНЕ АДРЕСЕ

Молбу за промену адресе доставе рачуна (уплатнице) корисници могу попунити сваког радног дана у времену од 7,30 до 13,30 часова у Служби наплате (канцеларија бр. 6) у седишту ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој 3, Зрењанин.

При попуњавању молбе корисник је у обавези да достави:

 • доказ о власништву над некретнином на коју су стизали рачуни (копија уговора о наследству, поклону, купопродајног уговора, извода из катастра…)
 • ишчитану (копирану) личну карту

Напомена: Ради убрзања процедуре молбу за промену доставне адресе можете преузети ОВДЕ , одштампати у два примерка, попунити позната поља, и са потребном документацијом донети их у канцеларију Службе наплате.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •